Shell Ondina 934 - ROMIKO
opis opis


Shell Ondina 934
Powiększ zdjęcie


Shell Ondina 934

Cena za sztukę (209 L): Zapytaj o cenę

Zapytaj o produkt

Shell Ondina 934 biały olej parafinowy/naftenowy, niestabilizowany, wolny od węglowodorów aromatycznych. Jako olej mineralny spełnia wymagania farmakopei, co do poziomu czystości.
Olej Shell Ondina 934 może być używany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym oraz w innych gałęziach przemysłu gdzie przez odpowiednie przepisy prawa wymagana jest wysoka czystość produktu lub jest ona ważna dla wysokiej jakości produktu końcowego.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Kolor (Saybolt)   ASTM D 156 +30
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ISO 12185 865
Współczynnik refrakcji w 20 [°C]   ASTM D 1218 1.475
Temperatura zapłonu COC [°C] ISO 2592 240
Temperatura płynięcia [°C] ISO 3016 -12
Lepkość dynamiczna w 20 [°C] [mPa*s] ISO 3104 20
Lepkość kinematyczna w
                                        20 [°C]
                                        40 [°C]
                                      100 [°C]
[mm2/s] ISO 3104 238
76
9.7
Rozdział typów związków węgla
C(N)
C(P)
[%] DIN 51378 38
62
Stała lepkościowo-gęstościowa (VGC)   DIN 51378 0.793
Wskaźnik refrakcji (IR)   DIN 51378 1.0434
Straty przy odparowaniu (22h/107 [°C]) [%] ASTM D 972 0.8
Ciężar cząsteczkowy [g/mol] ASTM D 2502 507
Zakres temperatur wrzenia [°C] ASTM D 2887 370 - 600
Liczba węgli w cząsteczce przy 5%
oddestylowaniu
  ASTM D 2887/mod. >C25
Wymagania czystości dla olejów
medycznych
Farmakopea Europejska VII
Farmakopea US 29
US FDA § 172.878,
US FDA § 178.3620 (a)
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        niedostępny
Zobacz także:

125,00 zł


224,00 zł


435,00 zł


2 150,00 zł