Shell Ondina X 430 - ROMIKO
opis opis


Shell Ondina X 430
Powiększ zdjęcie


Shell Ondina X 430

Cena za sztukę (209 L): 2 250,00 zł
(z 23% VAT)


Zapytaj o produkt

Shell Ondina X 430 to oleje węglowodorowe otrzymane z użyciem technologii Shell GtL (Gas-to-Liquid). Jest to mieszanina węglowodorów nasyconych z wysokim udziałem izoparafin.
Shell Ondina X 430 spełnia rygorystyczne wymagania Farmakopei odnośnie czystości.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Kolor (Saybolt)   ASTM D 156 +30
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ISO 12185 828
Współczynnik załamania światła w 20 [°C]   ASTM D 1218 1.460
Wskaźnik lepkości   ISO 2909 130
Temperatura zapłonu COC [°C] ISO 2592 255
Temperatura płynięcia [°C] ISO 3016 -24
Lepkość kinematyczna w
                                        20 [°C]
                                        40 [°C]
                                      100 [°C]
[mm2/s] ISO 3104 111
43
7.6
Punkt Anilinowy [°C] ISO 2977 >130
Straty przy odparowaniu 22h/107°C [%m] ASTM D927 0.1
Lotność Noack 1h/250°C [%m] ASTM D5800 2.5
Wymagania czystości dla:
białych olejów medycznych
aktualnie
obowiązująca
wersja
EU Farmacja spełnia
białych olejów medycznych
aktualnie
obowiązująca
wersja
US Farmacja spełnia
białych olejów medycznych FDA 178.3620 (a) spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

 

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy
  • Shell Ondina X 430 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.
  • Unikać kontaktu ze skóra.
  • Używać rękawic ochronnych.
  • W przypadku kontaktu ze skóra zmyć olej woda z mydłem.
  • Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Ochrona środowiska

  • Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.
  • Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.

Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        na&nbspzamówienie
Zobacz także:

125,00 zł


435,00 zł


2 050,00 zł