opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych

Oleje grzewcze

Produkt Gęstość w temp.
15°C kg/m3
Temp. zapłonu
COC °C
minimum
Temp. płynięcia
°C maksimum
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 40°C
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 100°C
Wskaźnik
lepkości
Opis, zastosowanie i specyfikacje
OLEJE GRZEWCZE
Shell Heat Transfer Oil S2
(Shell Thermia B)*
866 220 -12 25,0 4,7 Mineralne oleje grzewcze do pośrednich zamkniętych układów przenoszenia ciepła. Odznaczają się dużą trwałością termiczną, niską lepkością i prężnością par. Są niekorozyjne i nietoksyczne. Temperatura pracy w zależności od typu od 200°C do 320°C.
DIN 51 522, ISO 6743-12 Family Q.

* poprzednie nazwy produktów