opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych

Oleje parafinowe

Produkt Gęstość w temp.
15°C kg/m3
Temp. zapłonu
COC °C
minimum
Temp. płynięcia
°C maksimum
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 40°C
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 100°C
Wskaźnik
lepkości
Opis, zastosowanie i specyfikacje
OLEJE BIAŁE
Shell Ondina 919*
Shell Ondina 934

 

 

* zastępuje
Shell Ondina 917

856
865
200
240
-15
-12
21
76
4,0
9,7

Białe oleje parafinowe medyczne mają zastosowanie w przemyśle: spożywczo-przetwórczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, gdzie wymagany jest olej odpowiadający międzynarodowym normom farmaceutycznych. Spełniają wymagania: farmakopea europejska wyd. V, farmakopea amerykańska wyd. 25, U S FDA § 172.878, § 178.3620a i inne.