opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych

Olej parafinowy do pomp głębinowych i zanurzeniowych

Mając na uwadze wymagania ekologiczne środowiska naturalnego, zaleca się stosowanie biały mineralny olej parafinowy. Olej nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, jego główne składniki ulegają naturalnej biodegradacji. Nie zawiera składników niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W stanie czystym olej jest bezbarwny. Olej parafinowy należy wymienić po pierwszych 1000 godzin pracy pompy, a w następnych okresach w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.