opis opis


Shell Ondina 919
Powiększ zdjęcie


Shell Ondina 919

Cena za sztukę (209 L): Zapytaj o cenę

Zapytaj o produkt

Shell Ondina 919 biały olej parafinowy/naftenowy, niestabilizowany, wolny od węglowodorów aromatycznych. Jako olej mineralny spełnia wymagania farmakopei, co do poziomu czystości.
Oleje Shell Ondina  919 mogą być używane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym oraz w innych gałęziach przemysłu gdzie przez odpowiednie przepisy prawa wymagana jest wysoka czystość produktu lub jest ona ważna dla wysokiej jakości produktu końcowego.

Shell Ondina 919 zastępuje Shell Ondina 917.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Kolor (Saybolt)   ASTM D 156 +30
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ISO 12185 856
Współczynnik refrakcji w 20 [°C]   ASTM D 1218 1.4695
Temperatura zapłonu COC [°C] ISO 2592 200
Temperatura płynięcia [°C] ISO 3016 -15
Zawartość siarki % ISO 14596 < 0.001
Lepkość dynamiczna w 20 [°C] [mPa*s] ISO 3104 43.5
Lepkość kinematyczna w
                                        20 [°C]
                                        40 [°C]
                                      100 [°C]
[mm2/s] ISO 3104 51
21
4.0
Rozdział typów związków węgla
C(N)
C(P)
[%] DIN 51378 35
65
Stała lepkościowo-gęstościowa (VGC)   DIN 51378 0.805
Wskaźnik refrakcji (IR)   DIN 51378 1.0431
Punkt anilinowy [%] ISO 2977 107
Straty przy odparowaniu (22h/107 [°C]) [%] ASTM D 972 1
Odparowalność Noak (1h/250 [0C]) [%] ASTM D 2502 35
Ciężar cząsteczkowy [g/mol] ASTM D 2502 360
Liczba węgli w cząsteczce przy 5%
oddestylowaniu
  ASTM D 2887/mod. C20
Wymagania czystości dla olejów
medycznych
Farmakopea Europejska VII
Farmakopea US 29
US FDA § 172.878,
US FDA § 178.3620 (a)
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        niedostępny
Zobacz także:

1 900,00 zł