opis opis


Shell Heat Transfer Oil S2
Powiększ zdjęcie


Shell Heat Transfer Oil S2

Cena za sztukę (20L): 239,00 zł
(z 23% VAT)


Zapytaj o produkt

Shell Heat Transfer Oil S2

OLEJ GRZEWCZY O WYSOKICH PARAMETRACH EKSPLOATACYJNYCH

• NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ

 

Poprzednia nazwa: Shell Thermia B

Shell Heat Transfer Oil S2 powstał w oparciu o bardzo starannie wybraną bazę
olejową po to, aby zapewnić doskonałe parametry pracy w zamkniętych
systemach grzewczych.


Zastosowanie

  • Zamkniete układy grzewcze

Do zastosowań w układach przemysłowych, zakładach chemicznych, produkcji tekstyliów,
itp. oraz w urządzeniach domowych typu grzejnik olejowy.
Shell Heat Transfer Oil S2 może być w układach grzewczych o ciągłej pracy przy
wysokich temperaturach przy zachowaniu granicznych wartości, jakie podano poniżej:

Shell Heat Transfer Oil S2
Max. temperatura filmu 340 °C
Max. temperature w układzie 320 °C

 

 

 

Właściwości i korzyści

  • Wydłużony czas eksploatacji

Shell Heat Transfer Oil S2 powstał w oparciu o staranie dobraną bazę olejową odporną
na krakowanie, utlenianie i spadek lepkości. Dzięki temu zapewnia wydłużony czas
eksploatacji, sprawność układu grzewczego, dobra pompowalność oleju, dzięki czemu
temperatura w warstwie przyściennej filmu olejowego nie przekracza wartości granicznej.

  • Sprawność układu

Niska lepkość umożliwia bardzo dobry przepływ oleju i wymianę ciepła w szerokim zakresie
temperatur. Shell Heat Transfer Oil S2 odznacza się równie niską wartością ciśnienia
parowania, co zabezpiecza przez krakowaniem oleju. Dzięki temu jest zminimalizowane
utlenianie się oleju; to może wymagać regenerowania oleju za pośrednictwem zbiornika
przelewowego i układu kondensacyjnego.

  • Zabezpieczenie przed zużyciem

Shell Heat Transfer Oil S2 nie powoduje korozji i odznacza się dobrą zdolnością do
rozpuszczania, co redukuje ilość osadu powstającego w wyniku utleniania dzięki czemu
wewnętrzne powierzchnie układu pozostają czyste.

Uwaga

Czas eksploatacji Shell Heat Transfer Oil S2 zależy od konstrukcji i sposobu
eksploatacji układu. Jeśli układ został dobrze zaprojektowany i nie jest przeciążany,
olej może pracować w układzie wiele lat.
Ważne jest regularne monitorowanie stanu oleju i wymiana w chwili, kiedy parametry
fizyczne widocznie odbiegają od normy. Parametry, które należy obserwować to lepkość,
liczba kwasowa, temperatura zapłonu (w tyglu zamkniętym i otwartym) i zawartość
substancji nierozpuszczalnych.

Jeśli są potrzebne dodatkowe informacje dotyczące sposobu stosowania w konkretnej
instalacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Shell.

Specyfikacje i aprobaty:

Klasyfikowany jako ISO 6743-12 Family Q
Spełnia wymagania DIN 51522

Bezpieczeństwo pracy
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w
Karcie Charakterystyki.
Ochrona środowiska
Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.
Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.

Typowe Właściwości Fizyczne

Gęstość w 15 °C                          kg/m3 ISO 12185 866
Temperatura zapłonu w PMCC          °C ISO 2719 210
Temperatura zapłonu w COC            °C ISO 2592 220
Temperatura palenia w COC             °C ISO 2592 255
Lepkosc kinematyczna
w   0 °C                                       mm2/s
w 40 °C                                       mm2/s
w 100 °C                                     mm2/s
w 200 °C                                     mm2/s
ISO 3104
151
25
4,7
1,1
Temperatura początku wrzenia        °C ASTM D 2887 355
Temperatura samozapłonu               °C DIN 51794 360
Liczba kwasowa                     mgKOH/g ASTM D974 < 0.05
Popiół (utle)                                %m/m ISO 6245 < 0.01
Osady weglowe (Conradson)     %m/m ISO 10370 0,02
Korozja miedzi (3h/100°C) ISO 2160 class 1

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Parametry pracy

Temperatura                        °C 0 20 40 100 150 200 250 300 340
Gestość                               kg/m3 876 863 850 811 778 746 713 681 655
Ciepło właściwe              kJ/kg*K 1,809 1,882 1,954 2,173 2,355 2,538 2,72 2,902 3,048
Przewodność cieplna       W/m*K 0,136 0,134 0,133 0,128 0,125 0,121 0,118 0,114 0,111
Prandtl No. 3375 919 375 69 32 20 14 11 9

 


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        48h