opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych


Shell Tellus S2 V 15
Powiększ zdjęcie


Shell Tellus S2 V 15

Cena za sztukę (20L): 361,00 zł
(z 23% VAT)Shell Tellus S2 V 15

Przemysłowy olej hydrauliczny o szerokim zakresie temperatur pracy

• Zaawansowana ochrona
• Wszechstronne zastosowania

 

Poprzednia nazwa: Shell Tellus T 15

Shell Tellus S2 V 15 to wysokiej jakości olej hydrauliczny, wyprodukowany z wykorzystaniem opatentowanej, unikalnej technologii Shell. Gwarantuje to doskonałe właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe oleju w zastosowaniach przemysłowych oraz w wielu maszynach drogowych i rolniczych.
Duża odporność termiczna i mechaniczna oleju maksymalnie zmniejsza tworzenie się osadów co zwiększa efektywność i moc układów hydraulicznych.


Właściwości i korzyści

  • Wydłużone okresy między wymianami, dłuższa eksploatacja

Shell Tellus S2 V 15 znacznie wydłuża okresy między wymianami przez wysoką odporność na degradację termiczną oraz chemiczną. Minimalizuje to powstawanie osadów i szlamów co daje doskonałe właściwości użytkowe potwierdzone testem ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test), niezawodność i czystość systemów hydraulicznych.
Shell Tellus S2 V 15 wykazuje bardzo dobrą stabilność w obecności wody przez co zapewnia długi okres używalności jak również zapobiega korozji oraz rdzewieniu układów pracujących w środowiskach silnie zawilgoconych.

  • Ochrona przeciwzużyciowa

Zastosowane w Shell Tellus S2 V 15 cynkowe dodatki przeciwzużyciowe są efektywne w szerokim zakresie warunków pracy, zarówno przy niskich jak i wysokich obciążeniach. Doskonałe rezultaty uzyskano w uznanych testach przy użyciu pomp rotacyjnych i tłokowych tj. Vickers 35VQ25 oraz Denison T6C (wersja sucha i mokra) co demonstruje dużą ochronę komponentów układów.

  • Zwiększenie efektywności pracy systemów

Szeroki zakres temperatur pracy produktu Shell Tellus S2 V 15 pozwala na łatwy zimny rozruch urządzenia oraz utrzymanie swoich właściwości w normalnych i podwyższonych temperaturach pracy. Doskonała czystość i filtrowalność oraz bardzo dobra separacja wody i powietrza jak również wysoka odporność na pienienie powodują wydłużenie czasu eksploatacji, a także oznacza poprawę efektywności pracy.
Specjalny pakiet dodatków w oleju Shell Tellus S2 V 15 w połączeniu z czystą bazą olejową (spełania wymagania normy ISO 4406 21/19/16 lub wyżej, w zależności od: warunków napełniania, transportu, składowania; DIN 51524) redukuje możliwość zanieczyszczenia, blokowania filtrów co przedłuża ich okres wymiany i dodatkowo chroni urządzenia.
Shell Tellus S2 V 15 jest zaprojektowany do szybkiego uwalniania pęcherzyków powietrza bez możliwości tworzenia piany, powodując tym samym znaczą eliminację zjawiska kawitacji przez co redukuje szybkość utleniania się oleju.

Zastosowanie

  • Mobilne i stacjonarne układy hydrauliczne

Shell Tellus S2 V 15 jest stosowany w mobilnych układach hydraulicznych stosowanych w koparko-ładowarkach lub urządzeniach zewnętrznych pracujących w szerokim zakresie temperaturach. Wysoki współczynnik lepkości produktu Shell Tellus S2 V 15 znacznie ułatwia rozruch urządzeń w niskich temperaturach oraz poprawia ich pracę przy pełnym obciążeniu w trudnych warunkach.

  • Precyzyjne układu hydrauliczne

Precyzyjne układy hydrauliczne wymagają doskonałej stabilności i kontroli lepkości płynu hydraulicznego podczas całego cyklu produkcyjnego. Shell Tellus S2 V 15 wykazuje dużo wyższą stabilność lepkościowo - temperaturową w porównaniu z płynami typu ISO HM, co pomaga zwiększyć osiągi systemów.
W bardzo ciężkich i surowych warunkach pracy, gdzie wymagana jest długa żywotność oleju oraz wysoka jego sprawność zaleca się stosowanie produktów z grupy Shell Tellus S3 lub S4 co przynieść może dodatkowe korzyści z uwagi na ich poprawione właściwości fizyko-chemiczne.

Kompatybilność z uszczelnieniami i farbami
Shell Tellus S2 V 15 jest kompatybilny z farbami i uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.

Kompatybilność
Shell Tellus S2 V 15 można używać w wielu rodzajach pomp hydraulicznych, jednakże w przypadku korzystania w pompach, które mogą zawierać części platerowane srebrem prosimy skonsultować się z przedstawicielem Shell.

Kompatybilność z olejami
Shell Tellus S2 V 15 jest kompatybilny w większością hydraulicznych olejów mineralnym. Jednakże mieszanie olejów hydraulicznych różnych klas nie jest wskazane z uwagi na zróżnicowane wymagania i właściwości fizykochemiczne uwarunkowane środowiskiem pracy (np. ognioodporność).

Specyfikacje i dopuszczenia

Shell Tellus S2 V 15 posiada poniższe wymagania:
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
Eaton Vickers M-2950 S
Eaton Vickers I-286 S
Shell Tellus S2 V 15 spełnia poniższe wymagania:
ISO 11158 (HV)
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 (HV)
DIN 51524 cz. 2 HVLP
GB 111181-1-94 (VM)

Bezpieczeństwo pracy
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania produktu znajdują się w Karcie Charakterystyki.
Ochrona środowiska
Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.
Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.

Typowe Właściwości Fizyczne

Klasa lepkości
ISO 3448
15
Typ oleju wg ISO HV
Lepkość kinematyczna
                            @ -20 [°C] [cSt]
                                 40 [°C] [cSt]
                               100 [°C] [cSt]
(IP 71/ASTM-D445)
350
15
3.8
Współczynnik lepkości
ISO 2909
142
Gęstość przy 15 [°C] [kg/dm3]
ISO 12185
872
Temperatura zapłonu, COC [°C]
ISO 2592
170
Temperatura płynięcia [°C]
ISO 3016
-42
Napięcie przebicia [kV]
ASTM D 877
>30

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        48h