opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych


Shell Ondina X 420
Powiększ zdjęcie


Shell Ondina X 420

Cena za sztukę (209 L): 2 150,00 zł
(z 23% VAT)Shell Ondina X 420 to oleje węglowodorowe otrzymane z użyciem technologii Shell GtL (Gas-to-Liquid). Jest to mieszanina węglowodorów nasyconych z wysokim udziałem izoparafin.
Shell Ondina X  420 spełnia rygorystyczne wymagania Farmakopei odnośnie czystości.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Kolor (Saybolt)   ASTM D 156 +30
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ISO 12185 816
Współczynnik załamania swiatła w 20 [°C]   ASTM D 1218 1.454
Wskaźnik lepkości   ISO 2909 130
Temperatura zapłonu COC [°C] ISO 2592 225
Temperatura płynięcia [°C] ISO 3016 -36
Lepkość kinematyczna w
                                        20 [°C]
                                        40 [°C]
                                      100 [°C]
[mm2/s] ISO 3104 40
18
4.1
Punkt Anilinowy [°C] ISO 2977 120
Straty przy odparowaniu 22h/107°C [%m] ASTM D927 0.12
Lotność Noack 1h/250°C [%m] ASTM D5800 12
Wymagania czystosci dla:
białych olejów medycznych
aktualnie
obowiązująca
wersja
EU Farmacja spełnia
białych olejów medycznych
aktualnie
obowiązująca
wersja
US Farmacja spełnia
białych olejów medycznych FDA 178.3620 (a) spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

 

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy
  • Shell Ondina X 432 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.
  • Unikać kontaktu ze skóra.
  • Używać rękawic ochronnych.
  • W przypadku kontaktu ze skóra zmyć olej woda z mydłem.
  • Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Ochrona środowiska

  • Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.
  • Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.

Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        na&nbspzamówienie
Zobacz także:

120,00 zł


1 900,00 zł