opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych


Shell Ondina X 432
Powiększ zdjęcie


Shell Ondina X 432

Cena za sztukę (209 L): 2 200,00 zł
(z 23% VAT)Shell Ondina X 432 to wysoce rafinowane, niestabilizowanie, wolne od węglowodorów aromatycznych białe oleje mineralne, głównie izoparafinowe, spełniające spełnia najostrzejsze wymagania Farmakopei w zakresie czystości.

Główne zastosowania

Shell Ondina X 432 może być używana w przemyśle farmaceutycznym, opakowań spożywczych kosmetycznym oraz w innych gałęziach przemysłu jak produkcja elastomerów plastycznych (TPE) i elastomerów wulkanizowanych (EPDM), gdzie przez odpowiednie przepisy prawa wymagana jest wysoka czystość produktu lub jest ona ważna dla wysokiej jakości produktu końcowego.

Specyfikacje i dopuszczenia

Shell Ondina X 432 odpowiedni do zastosowania w zakresie opakowań spożywczych i w innych zastosowaniach związanych z kontaktem z żywnością wymagających spełnienia regulacji EU 10/2011 (poprzednio dyrektywa 2002/72/EC).

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Specyfikacja   EC 10/2011 spełnia
Kolor (Saybolt)   ASTM D 156 +30
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ISO 12185 844
Współczynnik załamania światła w 20 [°C]   ASTM D 1218 1.467
Wskaźnik lepkości   ISO 2909 130
Temperatura zapłonu COC [°C] ISO 2592 270
Temperatura płynięcia [°C] ISO 3016 -24
Lepkość kinematyczna w
                                        20 [°C]
                                        40 [°C]
                                      100 [°C]
[mm2/s] ISO 3104 165
59
9.0
Zawartość siarki (Promieniowanie X) [%m/m] ISO 14596 <0.001
Współczynnik załamani RI   DIN 51378 1.0464
Stała gęstościowo-lepkościowa (VGC)   DIN 51378 0.770
Lotność Noack 1h/250°C [%m] ASTM D5800 1.6
Ciężar cząsteczkowy [g/mol] ASTM D2502 525
Średnia ilość atomów węgla
@ 5%
oddestylowanie
ASTM D2887 mod C29
Wymagania czystości dla:
Wymagania czystości zgodnie z Farmakopea EU
aktualnie
obowiązująca
wersja
spełnia
Wymagania czystości zgodnie z
FDA § 172.878, 
FDA § 178.3620 (a)
aktualnie
obowiązująca
wersja
spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

 

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy
  • Shell Ondina X 432 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.
  • Unikać kontaktu ze skóra.
  • Używać rękawic ochronnych.
  • W przypadku kontaktu ze skóra zmyć olej woda z mydłem.
  • Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Ochrona środowiska

  • Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.
  • Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.

Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        na&nbspzamówienie
Zobacz także:

125,00 zł


224,00 zł


435,00 zł


2 150,00 zł