opis opis


Shell Corena S2 P 100
Powiększ zdjęcie


Shell Corena S2 P 100

Cena za sztukę (20L): 289,00 zł
(z 23% VAT)


Zapytaj o produkt

Shell Corena S2 P 100

Olej do tłokowych sprężarek powietrza

• Doskonała ochrona
• Zastosowania standardowe

Poprzednia nazwa: Shell Corena P 100

Shell Corena S2 P 100 to wysokiej jakości olej do tłokowych sprężarek powietrza. Posiada doskonałe właściwości smarne w warunkach wysokich ciśnień i temperatury panujących w kompresorach tłokowych.
Doskonały do zastosowania w urządzeniach gdzie temperatura na wylocie sięga 220 °C i wyżej.


Właściwości i korzyści

  • Wydłużone interwały wymiany

Dłuższa eksploatacja Shell Corena S2 P 100 utrzymuje czystość zaworów wylotowych i tłoków w sprężarce, wpływając znacznie na wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi wymianami oleju. Sprężarki mogą być utrzymywane w ruchu przez znacznie dłuższy okres czasu pracując ze stałą wysoką wydajnością.

  • Doskonała ochrona przeciwzużyciowa

Shell Corena S2 P 100 doskonale chroni metalowe wewnętrzne części sprężarek przed korozją i zużyciem, co daje wydłużone czasy eksploatacji bardzo obciążonych podzespołów tj. łożyska i tłoki.

  • Sprawność systemów

Shell Corena S2 P 100 zapobiega tworzeniu się osadów węglowych oraz laków na zaworach i tłokach w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Osady i laki mogą powodować poważne uszkodzenia sprężarek, obniżenie ciśnienia roboczego oraz zwiększenie kosztów eksploatacji. Dodatkowo Shell Corena S2 P 100 bardzo dobrze separuje wodę zapobiegając tym zjawisku korozji jak również zwiększa możliwość jej usunięcia z układu.

  • Poprawa bezpieczeństwa pracy

W układzie wylotowym sprężarki mogą pojawiać się zanieczyszczenia tj. cząstki rdzy, rozproszone cząstki zanieczyszczeń węglowych co wspólnie z ciepłem pochodzącym z cyklu sprężania oraz sprężonym tlenem z powietrza może powodować zagrożenie wybuchem lub pożar. Skład produktu Shell Corena S2 P 100 znacznie minimalizuje to zjawisko.

Zastosowanie

  • Tłokowe sprężarki powietrza

Shell Corena S2 P 100 jest odpowiedni do przemysłowych sprężarek tłokowych procujących z temperaturą na wylocie nie wyższą niż 220 °C

  • Śrubowe sprężarki powietrza

Shell Corena S2 P 100 może być użyta w kompresorach podających powietrze do oddychania, po wprowadzeniu dodatkowo systemu czyszcząco-filtrującego by zapewnić oddechową jakość powietrza.

Dopuszczenia i Aprobaty

ISO 6743-3A-DAA

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Gęstość w temp.
15°C kg/m3

Temp. zapłonu
COC °C
minimum

Temp. płynięcia
°C maksimum

Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 40°C

Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 100°C

Wskaźnik
lepkości

899

240

-33

100 9,2

Kompatybilność z uszczelnieniami
Shell Corena S2 P 100 jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia w kompresorach powietrza.

Ochrona środowiska
Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.
Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.

Bezpieczeństwo pracy
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania produktu znajdują się w Karcie Charakterystyki.


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        48h