opis opis


Shell Corena S3 R 46
Powiększ zdjęcie


Shell Corena S3 R 46

Cena za sztukę (20L): 289,00 zł
(z 23% VAT)


Zapytaj o produkt

Shell Corena S3 R 46

Olej do rotacyjnych sprężarek powietrza o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych

• Wydłużone interwały wymiany
• Zwiększona efektywność

 

Poprzednia nazwa: Shell Corena S 46

Shell Corena S3 R to wysokiej jakości olej przeznaczony do śrubowych i łopatkowych spreżarek powietrza. Zawiera zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających dający doskonałą ochronę oraz znakomite własciwości smarne w kompresorach pracujących z ciśnieniem roboczym do 20 bar oraz temperaturą na wylocie do 100 °C, interwał wymiany do 6000 mth.


Właściwości i korzyści

  • Wydłużone interwały wymiany – dłuższa eksploatacja

Shell Corena S3 R 46 jest zaprojektowany do wydłużenia okresów wymiany nawet do 6000 mth (o ile producent urządzenie nie zaleca inaczej) nawet w temperaturach pracy dochodzących do 100 °C. Jak również:

  1. Zapobiega tworzeniu się osadów węglowych w szczelinach kompresorów śrubowych i łopatkowych.
  2. Zapewnia utrzymanie doskonałej czystości w separatorach olej/powietrze, jak również w systemach koalescencyjnych. Okresy miedzy wymianami oleju będą zależne od rodzaju przyjmowanego powietrza, warunków pracy i warunków środowiskowych. Dla wilgotnego i gorącego klimatu tj. Azja lub regiony Pacyfiku zaleca się skrócenie interwałów wymiany (sprawdzić zalecenia regionalnego OEM).
  • Doskonała ochrona przeciwzużyciowa

Shell Corena S3 R 46 przez wiele lat doskonale chroni wewnętrzne powierzchnie metali przed korozją i zużyciem. Zawiera doskonały pakiet dodatków przeciwzużyciowych, co znacznie wydłuża okres eksploatacji najbardziej narażonych na zniszczenie mechaniczne części tj. łożyska lub przekładnie.

  • Sprawność systemów

Szybkie uwalnianie powietrza oraz zapobieganie powstawaniu piany to krytyczne właściwości dla oleju kompresorowego, co daje szybki start oraz utrzymywanie stałego nadciśnienia. Shell Corena S3 R 46 jest zaprojektowana do szybkiego uwalniania powietrza bez możliwości tworzenia się piany, zapewnia to bezawaryjną pracę w cyklicznych warunkach. Dodatkowo Shell Corena S3 R 46 pozwala dobrze separować wodę z separatorów olej/powietrze oraz osuszaczy.

Zastosowanie

  • Łopatkowe sprężarki powietrza

Shell Corena S3 R 46 jest odpowiedni do sprężarek łopatkowych posiadających zanurzeniowy lub wtryskowy układ smarowania, praca do ciśnienia roboczego 20 bar i 100 °C na wylocie.

  • Śrubowe sprężarki powietrza

Shell Corena S3 R 46 jest odpowiedni do sprężarek śrubowych posiadających zanurzeniowy lub wtryskowy układ smarowania, praca do ciśnienia roboczego 20 bar i 100 °C na wylocie.

  • Kompatybilność z uszczelnieniami

Shell Corena S3 R 46 jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.

Specyfikacje i dopuszczenia

Spełnia:
ISO 6743-3A-DAJ

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Klasa lepkości ISO ISO 3448 46
Lepkości kinematyczna
w  40 [°C]
   100 [°C]
ASTM D445 46
6.9
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ASTM D1298 868
Temperatura zapłonu COC [°C] ASTM D92 230
Temperatura płynięcia [°C] ASTM D97 -33
Uwalnianie powietrza (minuty) ASTM D3427 3
RPVOT (minuty) ASTM D2272 700
Test FZG (LS fail) CEC-L-07-A-95 11
Separacja wody
w 54 [°C]
ASTM D 1401 15

Kompatybilność z uszczelnieniami
Shell Corena S3 R 46 
jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.
Ochrona środowiska
Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.
Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.
Bezpieczeństwo pracy
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania produktu znajdują się w Karcie Charakterystyki.

 


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        48h