opis opis


Shell Corena S4 R 46
Powiększ zdjęcie


Shell Corena S4 R 46

Cena za sztukę (20L): 660,00 zł
(z 23% VAT)


Zapytaj o produkt

Shell Corena S4 R 46

Syntetyczny zaawansowany olej do rotacyjnych sprężarek powietrza.

• Wydłużone interwały wymiany
• Doskonała efektywność
• Obciążone układy
Poprzednia nazwa: Shell Corena AS 46

Shell Corena S4 R 46 to nowoczesny, syntetyczny olej do sprążarek powietrza z unikalnym zaawansowanym pakietem dodatków. Został zaprojektowany by zapewnić najlepsze właściwości smarne w łopatkowych i śrubowych kompresorach powietrza. Produkt zawiera specjalny pakiet dodatków uszlachetniających bydoskonale zabezpieczać urządzenia pracujące z ciśnieniam roboczym > 25 [bar], temperaturze wylotowej > 100 [°C]. Interwał wymiany produktu Shell Corena S4 R 46 może dochodzić do 12 000 [mth].


Właściwości i korzyści

  • Wydłużone interwały wymiany – dłuższa eksploatacja

Shell Corena S4 R 46 jest zaprojektowany do wydłużenia okresów wymiany nawet do 12 000 [mth] (o ile producent urządzenie nie zaleca inaczej) nawet w temperaturach pracy > 100 [°C].
Nowoczesna formulacja produktu Shell Corena S4 R 46 pozwala na wydłużenie okresu używalności oleju przez:
► Doskonałą odporność na degradację temperaturowa i chemiczną,
► Zapobieganie tworzeniu się osadów węglowych w szczelinach kompresorów śrubowych i łopatkowych,
► Utrzymanie doskonałej czystości w separatorach olej/powietrze, jak również w systemach koalescencyjnych,
Okresy między wymianami oleju będą zależne od rodzaju przyjmowanego powietrza, warunków pracy i warunków środowiskowych. Dla wilgotnego i gorącego klimatu tj. Azja lub regiony Pacyfiku zaleca się skrócenie interwałów wymiany (sprawdzić zalecenia regionalnego OEM).

  • Doskonała ochrona przeciwzużyciowa

Shell Corena S4 R 46 przez wiele lat doskonale chroni wewnętrzne powierzchnie metali przed korozją i zużyciem.
Zawiera doskonały pakiet dodatków przeciwzużyciowych co znacznie wydłuża okres eksploatacji najbardziej narażonych na zniszczenie mechaniczne części tj. łożyska lub przekładnie.

  • Sprawność systemów

Szybkie uwalnianie powietrza oraz zapobieganie powstawaniu piany to krytyczne właściwości dla oleju kompresorowego, co daje szybki start oraz utrzymywanie stałego nadciśnienia.
Shell Corena S4 R 46 jest zaprojektowany do szybkiego uwalniania powietrza bez możliwości tworzenia się piany, zapewnia to bezawaryjną pracę w cyklicznych warunkach.
Dodatkowo Shell Corena S4 R 46 pozwala dobrze separować wodę z separatorów olej/powietrze oraz osuszaczy.

Dopuszczenia i Aprobaty

Spełania:
ISO 6743-3A-DAJ

Mieszalność
Shell Corena S4 R 46 jest mieszalna z olejem mineralnym, jednak mieszanie go z produktami mineralnymi obniża jego właściwości eksploatacyjne. Należy zachować środki ostrożności przy mieszaniu produktu Shell Corena S4 R 46 z innymi syntetycznymi produktuktami.

Kompatybilność z uszczelnieniami
Shell Corena S4 R 46 jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.

Zastosowanie

Łopatkowe i rotacyjne sprężarki powietrza

Shell Corena S4 R 46 jest odpowiednim olejem do zastosowania we wtryskowym i rozbryzgowym systemie smarowania w jedno i dwustopniowych kompresorach pracujących z ciśnieniem roboczym > 25 [bar] i temperaturze przekraczającej 100 [°C] (włącając również pracę okresową w w/w warunkach).

  • Trudne warunki pracy

Może również być użyty wszedzie tam, gdzie można się spodziewać wysokich temperatur, tz. gdzie wysoka temperatura oleju nie może być zredukowana do normalnego poziomu.

  • Turbogeneratory ABB

Shell Corena S4 R 46 jest zalecany do zastosowania w turbogeneratorach Firmy ABB połączonych z nisko lub średnioobrotowymi silnikami Diesla stosowanych w przemyśle okrętowym oraz w energetyce.

Ochrona środowiska
Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię. Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.
Bezpieczeństwo pracy
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Typowe Właściwości Fizyczne

Klasa lepkości ISO ISO 3448 46
Lepkości kinematyczna
w  40 [°C]
   100 [°C]
ASTM D445 46
7.7
Współczynnik lepkości (VI) ISO DIN 2909 135
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] ASTM D1298 843
Temperatura zapłonu COC [°C] ASTM D92 230
Uwalnianie powietrza (minuty) ASTM D3427 2
Temperatura płynięcia [°C] ASTM D97 -45
Separacja wody
w 54 [°C]
ASTM D 1401 10
RPVO (minuty) ASTM D2272 2200
Test FZG CEC-L-07-A-95 > 12
Właściwości antykorozyjne ASTM D665-B spełnia

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.
Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.


Dostępność
Przeciętny czas wysyłki:

        na&nbspzamówienie