opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych

Regulamin sklepu

Nasze dane:
ROMIKO Robert Mikos
ul. Ceramiczna 18 lok.331, 03-126 Warszawa
Wpisany do ewidencji  CEiDG pod numerem 5241027440
NIP 524-102-74-40, REGON 011202034
tel: 22 884-63-15
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Składanie i realizacja zamówienia

1.1 W sklepie internetowym ROMIKO można składać zamówienia 24h/dobę przez 365 dni w roku.

1.2 Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę https://romiko.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu.

1.3 Klient może dokonywać wyboru odpowiedniego produktu z listy produktów, określić ilość wpisując ją w okienku po prawej stronie, widniejącym przy konkretnym produkcie a następnie dodać do koszyka.

1.4 Może "kontynuować zakupy" i wybierać jeszcze inne produkty, albo finalizować "zamówienie" wybierając  odpowiednią opcję. Przy finalizowaniu pojawia się strona a na niej  widnieją 4 kosze z opisami, krok po kroku , co jest niezbędne, aby prawidłowo  dokonać  zakupu:

Krok 1 – Należy sprawdzić, czy w formularzu uprzednio wypełnianym, podany został prawidłowy  adres do wysyłki.  Jeśli nie, to jest możliwość aktualizowania go. Po sprawdzeniu i ewentualnej „Aktualizacji”, można przejść do następnego kroku.

Krok 2 - Tu należy sprecyzować, jaką wybieramy metodę wysyłki. Dokonujemy tego, poprzez zaznaczenie w odpowiednim kółku znajdującym się z lewej strony.

Krok 3 - Określamy formę płatności, też zaznaczając odpowiednio w jednym kółku. Gdy to zostanie poprawnie zaznaczone przechodzimy do ostatniego etapu tzn. potwierdzenia zamówienia.

Krok 4 - Przed potwierdzeniem, proszę dokładnie  przyjrzeć  się danym. Jeśli wkradła się pomyłka, zawsze można wrócić do konkretnego etapu poprzez klikniecie odpowiedniej ikony z  koszem i dokonać poprawy. Jeśli wszystko jest zgodne, można potwierdzić zamówienie.

1.5 Na wskazany przez Klienta adres e-mila, przychodzi potwierdzenie zamówienia. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

1.6 Ponadto sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i określa planowaną datę wysyłki.

1.7 Klient ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności przesłanych danych z prawidłowymi, Klient powinien powiadomić o tym sprzedawcę telefonicznie.

1.8 Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz oraz potwierdzenie złożonego zamówienia z koniecznością zapłaty.

1.9 Złozenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.

1.9.1 Zamówienia uważa się za przyjete w momencie przekazania zamawiającemu informacji o zmianie statusu zamówienia na „wysłane”, w przypadku opcji przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

1.10 Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej.

a)  paczki za pobraniem są wysyłane najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

b)  paczki płatne przed wysyłką w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu na rachunku bankowym ROMIKO.

2. Czas realizacji i sposób realizacji zamówienia

2.1 Czas realizacji zamówienia wyrażony jest w dniach roboczych i składa się z terminu okreslonego jako dostępność produktu oraz czasu dostawy uzaleznionego od sposobu dostarczenia.

2.2 Odbiór osobisty:

Brak

2.3.Czas dostawy:

a)  zamówienia z pośrednictwem Poczty Polskiej - do 3 dni roboczych.

b)  zamówienia z pośrednictwem firmy kurierskiej -  do 2 dni roboczych.

3. Ceny i koszty wysyłki:

3.1 Cena wyświetlona na stronie internetowej obok danego produktu jest ceną jednostkową, za 1 opakowanie lub sztukę produktu. Nie obejmuje ona kosztów wysyłki.

3.2 Wszystkie ceny produktów podane na stronie zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

3.3 Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.4 Koszt wysyłki zostaje doliczony do wartości zamówionych produktów, co jest widoczne w koszyku podczas procesu realizacji zamówień, oraz dodatkowo wyświetlone przed potwierdzeniem zamówienia z koniecznością zapłaty.

3.5 Koszty wysyłki dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i widnieją w Krok 2 podczas składania zamówienia.

3.6 Informacje dotyczące szczegółów i wartości zamówienia przesłane będą na podany przez Klienta adres e-mail w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Formy płatności:

4.1 Pobranie - kupujący dokonuje płatności gotówką do rąk osoby dostarczającej towar. (+ 5,00 zł)

4.2 Przedpłata na konto rachunku bankowego widniejącego na potwierdzeniu zamówienia

4.3 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

5. Odbiór przesyłki przez Klienta:

5.1 Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.

5.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w transporcie lub braku jakiegoś towaru zaleca się sporządzić protokół mający na celu ustalić odpowiedzialność przewoźnika.

5.3 Brak „Protokołu Reklamacji” powoduje wygaśnięcie roszczeń.

6. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy

6.1 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Klient (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
6.2 Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Oswiadczenie należy nadać na adres - RoMiko-Robert Mikos ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
Numer zamówienia [numer]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Numer bankowy do zwrotu: [numer bankowy]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

7. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

7.2 Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

k)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

l)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

9. Reklamacje:

9.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie pisemnej na adres:
ROMIKO Robert Mikos ul. Ceramiczna 18 lok.331, 03-126 Warszawa.

9.2 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej

a)  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b)  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

9.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

10. Dane osobowe:

10.1 Dane osobowe są wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zamówienia.

10.2 Adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia, będzie wykorzystywany jedynie w celu informowania o statusie zamówienia.

11. Zmiany oferty:

11.1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów oraz wycofania z oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym na stronie www.romiko.pl, przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą.

11.2 Produkty przedstawione na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych.