opis opis
Internetowy Sklep dla podmiotów gospodarczych

Oleje do prowadnic

Produkt Gęstość w temp.
15°C kg/m3
Temp. zapłonu
COC °C
minimum
Temp. płynięcia
°C maksimum
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 40°C
Lepkość
kinematyczna
mm2/s (cSt)
w temp. 100°C
Wskaźnik
lepkości
Opis, zastosowanie i specyfikacje
OLEJE DO PROWADNIC
Shell Tonna S3 M 32
Shell Tonna S3 M 68
Shell Tonna S3 M 220

(Shell Tonna S)*
870
879
894
215
225
250
-30
-24
-15
32
68
220
5,4
8,6
19,1
100
98
98
Specjalne oleje CGLP do smarowania prowadnic, łoży i stołów obrabiarek. Zawierają dodatki zapobiegające „drganiom ciernym” zgodnie z Cincinati-Milacron P47, P50 i P53. Oleje Shell Tonna S3 M 32, Shell Tonna S3 M 68, Shell Tonna S3 M 220 można stosować w urządzeniach z elementami z tworzyw sztucznych. Nie są wymywane przez płyny chłodzące (emulsje wodne). ISO 11158 / ISO 6743-4 HM i HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-13 GA i GB, DIN CGLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)
Shell Tonna S2 M 32
Shell Tonna S2 M 68
Shell Tonna S2 M 220

(Shell Tonna T)*
870
879
894
215
225
250
-30
-24
-15
-30
-24
-15
5,4
8,3
19,1
100
98
98
Specjalne oleje CGLP do smarowania prowadnic, łoży i stołów obrabiarek. Zawierają dodatki zapobiegające „drganiom ciernym” zgodnie z Cincinati-Milacron P47, P50 i P53. Nie są wymywane przez płyny chłodzące (emulsje wodne). ISO/DIS 6743-13 GA i GB DIN CGLP, DIN CGLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68), P-53 (ISO 32)

* poprzednie nazwy produktów